Kina foredrag

Vælg et emne:

KKP's Nationale Partikongresser

1. partikongres | 2. | 3. | 4. |5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20.

KKP's Nationale Partikongresser afholdes hvert 5. år og varer almideligvis 1-2 uger. Der er ca. 2300 delegerede som er valgt fra de lokale partikongresser i Kinas mange provinser. Forud for den nationale partikongres er der gået mange måneders forberedelser med lovforslag m.v., som har været til høring i de lokale partikongresser mv.

Den Nationale Partikongres vigtigste opgave er at vælge den nye Centralkomite - med ca 200 medlemmer. Centralkomiteen vælger herefter Politbureauet (ca. 24 medlemmer) som min. afholder ét årligt plenarmøde. Politbureauet vælger det Politbureauets Stående Udvalg ( 7-9 medl) som står for den daglige ledelse. Centralkomiteen vælger endvidere Generalsekretæren - den øverste leder af KKP.

I det følgende er angivet den på kongressen valgte formand /Generalsekretær , samt vigtigste politiske beslutinger og endelig antallet af partimedlemmer på det givne tidspunkt.

(Oversigten er fortsat under udarbejdelse ....)

1. Partikongres d. 23.-31. Juli 1921
Chen Duxiu 12 delegerede deltog i det stiftende møde i Shanghai - herunder Mao Zedong og to medlemmer af Komintern

57 partimedlemmer

2. Partikongres d. 16.–23. Juli 1922
Chen Duxiu
3. Partikongres d. 12.–20. Juni 1923
Chen Duxiu
4. Partikongres d.11.–22. Jan. 1925
Chen Duxiu

994 partimedlemmer

5. Partikongres d. 27. Apr – 9. Maj 1927
Chen Duxiu
6. Partikongres d. 18. Juni–11. Juli 1928
Qu Qiubai

130.000 Partimedlemmer

7. Partikongres d. 23.Apr- 11.Jun 1945
Mao Zedong

1.210.000 partimedlemmer

8. Partikongres d. 15–27 Sept. 1956
5-23. maj 1958
Liu Shaoqi
11 år siden sidste kongres.
8. kongres afholdes over to sessioner.

"Mao Zedongs-tanker" slettes fra Partivedtægterne som partiets ideologiske grundlag.

10.730.000 partimedlemmer

9. Partikongres d. 1.–24. April 1969
Lin Biao

Kulturrevolutionen erklæres for gennemført. Lin Biao udpeges som Maos efterfølger

Militæret sidder på 50% af pladserne i Centralkomiteen

22.000.000 partimedlemmer

10. Partikongres d. s24. Aug. 1973
Zhou Enlai

28.000.000 partimedlemmer

11. Partikongres d. 12.–18. Aug. 1977
Hua Guofeng

Gennemsnitsalder i Centralkomiteen - 65,9 år

Militæret sidder på 31 % af pladserne i Centralkomiteen

35.000.000 partimedlemmer

12. Partikongres 1.–11. Sept. 1982
Hu Yaobang
Titlen som Partiformand afskaffes -> Generalsekretær

Skiftet fra politisk til økonomisk prioritering eller fra "Politics-in-comand" -> "Economics-in-command"

Økonomisk strategi: en blandingsøkonomi, med planøkonomien som basis og markedsøkonomien som suplement.

Kun 55 % af de delegerede havde en videregående uddannelse.

Hu Yaobang afsættes som Generalsekretær efter studenterdemonstrationer bredte sig fra Anhui provinsen og til Tian'anmen pladsen under det kinesiske Nytår i 1987.
-> Zhao Ziyang indsættes på posten.

39.000.000 partimedlemmer

13. Partikongres 25. Okt.– 1. Nov 1987
Zhao Ziyang

Fortaler for yderligere reformer herunder politiske reformer, dvs. adskillelse af parti og stat og øget ytringsfrihed.

Zhao Ziyang afsættes i forbindelse med Tian'anmen demonstrationerne 1989 -> afløses af Jiang Zemin

Økonomisk strategi: "at skabe en kombineret plan- og markedsøkonomi", hvor plan- og markedsøkonomi nu ligestilles.

Kina er fortsat i "socialismens første fase"

Gennemsnitsalder i Centralkomiteen - 55,2 år

Militæret sidder på 17 % af pladserne i Centralkomiteen

46.000.000 partimedlemmer

14. Partikongres d. 12–18 Okt. 1992
Jiang Zemin
Reformer af banksektoren

Ideologisk accept af markedsøkonomien. Økonomisk strategi: at skabe en "Socialistisk markedsøkonomi"
Udtrykt i begrebet "Building Socialism with Chinese Characteristics" indskrives i KKP's vedtægter

51.000.000 partimedlemmer

15. Partikongres d. 12.–18. Sept. 1997
Jiang Zemin - Rapport
Reform af SOE -sektoren - slogan: "Grib de store, lad de små falde"

Kina er fortsat i "socialismens første fase" (se også 1987)

58.000.000 partimedlemmer

16. Partikongres d. 8.–15. Nov. 2002
Hu Jintao
De Tre Repræsentanter ( “Three Represents”) dvs.
"at KKP repræsenterer de mest advancerede produktionskrafter, den mest avancerede kultur og befolkningsflertallets interesser" udviklet af Jiang, indskrives i Parti vedtægterne

"kapitalister" / private forretningsdrivende kan søge optagelse i KKP

98,6 % af de delegerede havde en videregående uddannelse.

2003: "Build a new socialist countryside"

66.000.000 partimedlemmer

17. Partikongres d. 15.–21. Oct. 2007
Hu Jintao

Hu Jintaos slagord om "Det Harmoniske Samfund" og 'Videnskabelige Udvikling' (dvs Bæredygtig Udvikling) indskrives i partiprogrammet. Der var tale om et opgør med den vækstorienterede politik fra Deng og Jiang, som havde skabt stigende social-økonomisk ulighed og miljøødelæggelser.

Politbureauets Stående Udvalg:
Hu Jintao, Wu Bangguo, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Li Changchun, Xi Jinping, Li Keqiang, He Guoqiang, Zhou Yongkang.

73.000.000 partimedlemmer

18. Partikongres d. 8.–15. Nov. 2012
Xi Jinping

I sin politiske rapport til kongressen udtalte den afgående partileder Hu Jintao, at kampen mod korruption var "et spørgsmål om liv og død for partiet".

Efter af Xi Jinping er indsat som ny Generelsekretær lancerer han en omfattende Anti-korruptions kampagne

Umiddelbart efter sin indsættelse annoncerer Xi Jinping sloganet "The Chinese Dream" (Zhongguo Meng)- som henviser til "Den store fornyelse af den Kinesiske nation" (The Great Rejuvenation of the Chinese Nation / Zhōnghuámínzú Wěidà Fùxīng ")- hvorved partiet har gennemført dets mission om, at frigøre befolkningen fra fattigdom og undertrykkelse, og genskabe Kina som en "velstående og magtfuld nation".

Den Kinesiske Drøm indebærer, at Kina når sine to hundredeårsmål:

  • 2021 ( hundredeåret for KKP) har skabt et "moderat velstående samfund" ("Xiaokang" og i
  • 2049 (hundredeåret for Folkerepublikkens oprettelse) at "have built a modern socialist country that is strong, prosperous, democratic, culturally advanced and harmonious" .

nov. 2013 CC - ny vækstmodel: hjemmeligt forbrug, innovation, deregulering og vækst i den private sektor

Xi 2014 (ultimo): "The Four Comprehensives" ( De Fire Omfattende) 1) skabelsen af et moderat velstående samfund, 2) uddybe reformerne, 3) regere landet i henhold til loven (retssamfundet) og 4) "governing the party"

Økonomisk mål: at fordoble BNP pr. indbygger i 2020.

2012: BNP pr capita: 6.300 US $

82.600.000 partimedlemmer

19. Partikongres Okt. 2017
Xi Jinping

I sin politiske rapport til kongressen fremhævede Xi Jinping at CCP siden sin grundlæggelse i 1921, havde gennemgået tre faser: 1) Frifrielseskampen og etableringen af Folkerepublikken under Mao Zedong (1921-76) , 2) Reformperioden under Deng Xiaoping og den 3) periode som betegnes en ny æra for partiet og for Kina. Dette kom til udtryk i Xi politiske teori kaldet: "Tænker om Socialismen med Kinesiske karakteristika i den ny æra", som foreslås at blive tilføjet KKP's vedtægter. Dette tolkes således, at Xi nu rangerer på linje med Mao Zedong ( og Mao Zedong Tænkningen) i partivedtægterne.

Xi opstillede et nyt delmål for Kina, om i 2035 at "basically realize socialist modernization". Dette ligger midt imellem de to eksisterende hundredeårs mål. Det nye delmål for 2035 ligger i forlængelse af Xi tidligere proklamationer om "the chinese dream" og "Den Store Genrejsning af den Kinesiske Nation"

Xi Jinpings Belt & Road initiativ fra 2013 blev indskrevet i partivedtægterne (CPC Constitution) ligesom den fortsatte kamp mod korruption, samt partiet 'absolutte lederskab' over militæret.

90.000.000 partimedlemmer

20. Partikongres d. 16.–22. Okt 2022
Xi Jinping genvælges - helt utraditionelt - til en 3. periode som partileder.

I sin 72 sider lange rapport til kongressen fra den 19. Centralkommitee, var der både triumferen og advarsler om hårde tider i vente.

Til triumferne hørte at man i 2021 havde nået det første 100 års mål, med at skabe et "moderat velstående samfund", ikke mindst efter at have løftet 800 mio. mennesker ud af absolut fattigdom siden 1980. Heraf 100 mio. siden 2012.

Xi Jinping fremhævende Kinas zero-covid politik, for at sætte menneskeliv over økonomiske hensyn, og udtalte at Hong Kong var i en "afgørende overgang fra kaos til regeringsførelse". Om Taiwan hed det blandt andet: "Vi vil fortsat stræbe efter en fredelig genforening med den største oprigtighed og yderste indsats , men vi vil aldrig love at afstå fra brugen af magt og vi forbeholder os muligheden for at anvende alle nødvendige midler". Med sigte på USA hed det gentagne gange, at "løsningen af Taiwan spørgsmålet er et kinesisk anliggende og et spørgsmål, som alene kan løses af kineserne"

I forhold til de to foregående partikongresser, var fokus ikke på den økonomiske udvikling, men derimod på modernisering og sikkerhedspolitik. Det sidste afspejler helt klart den ændrede internationale situation i 2022, som Xi betegner som "alvorlig og komplex" og årene siden den 19. kongres betegner han som "ekstremt usædvanlige og ekstraordinære". Flere gange nævnes det at verden undergår "store forandringer som ikke er set i de sidste hunrede år".

Sikkerhedspolitik havde en langt mere fremtrædende rolle end tidligere og i følge Xi's rapport befinder Kina sig nu i en periode hvor med såvel "strategiske muligheder, risici og udfordringer". Xi Jinping betegnede de kommende år som præget af "stigende usikkerhed og uforudsigelige faktorer" og, at Kina derfor må være rede til at modstå "high winds, choppy waters, and even dangerous storms"

Kongressen understrege at man skulle satse på kvaliteten af væksten og ikke alene kvantiteten, i overenestemmelse med princippet om "commen prosperity" som tilføjes til partivedtægterne.

Om 20. partikongres

2020: BNP pr capita: 10.400 US $ (nominel)

98.041.000 partimedlemmer